Munkavédelem, tűzvédelem, érintésvédelem logó

Főoldal
Munkavédelem
Tűzvédelmi szabályzat
Munkavédelmi kockázatértékelés
Érintésvédelmi felülvizsgálat
Áraink
Elérhetőség
Munkavédelem, tűzvédelem, érintésvédelemA munkavédelem


Mikor kell az Ön vállalkozásának megfelelnie a hatályos munkavédelmi jogszabályoknak?Ha a vállalkozásának legalább egy alkalmazottja van, akkor alkalmaznia kell az 1993. évi XCIII. törvényt, amelyet Mvt.-nek is rövidítenek, Törvény a munkavédelemről elnevezés után.

Kinek és mikor kell munkavédelmi szakembert foglalkoztatni?Az 1993 évi XCIII. törvény, 57.§ és az 5/1993. (XII. 26.) MüM. rendelet, 2. melléklete határozza meg, hogy a munkáltatónak kell-e munkavédelmi szakembert foglalkoztatni, illetve ha kell, akkor milyen gyakorisággal kell és milyen végzettséggel rendelkezzen a szakember.

A munkáltató a MüM. rendelet táblázatábanmeghatározott tevékenységet folytató és veszélyességi osztályba sorolt, a 2. mellékletben megállapított munkavállalói létszámhoz és képesítési feltételekhez igazodóan köteles a tevékenységhez elegendő létszámot és időt biztosítva, de legalább az előírt időtartamokra munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező elegendő, de legalább az előírt létszámú szakembert foglalkoztatni.

Melyek a munkáltató munkavédelemmel összefüggő kötelezettségei? • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása alapvetően a munkáltató feladata.
 • Fontos előírás, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése helyett a munkáltató pénzbeli vagy egyéb megváltást a munkavállalónak nem adhat.
 • A munkáltató a biztonságos és egészséges munkakörülmények megteremtése érdekében többek között köteles:
  1. A munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és munkafolyamat megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú, kötött ütemű munkavégzés időtartamának mérséklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidő beosztására, a munkavégzéssel járó pszichoszociális kockázatok okozta igénybevétel elkerülésére az emberi tényezőket figyelembe venni.
  2. Minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket tenni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe.
  3. A munkavédelmi feladatok ellátására munkavédelmi és munkaegészségügyi szakképesítésű személyeket foglalkoztatni.
  4. A szükséges utasításokat és tájékoztatást kellő időben a munkavállalónak megadni.
  5. Rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.
  6. A munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve az azzal összefüggő veszélyek figyelembevételével megfelelő munkaeszközöket biztosítani a munkavállalók részére.
  7. Új technológiák bevezetése előtt kellő időben (legkorábban a tervezési szakaszban) megtárgyalni a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel bevezetésük egészségre és biztonságra kiható következményeit.
  8. A tudomására jutott rendellenességet, illetve a munka egészséget veszélyeztető és nem biztonságos végzésével kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni, az érintetteket értesíteni, és közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani.
  9. A munkabaleseteket és a foglalkozási megbetegedéseket kivizsgálni, bejelentési kötelezettségnek eleget tenni.
  10. Biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, a kielégítő higiénés állapotát, a szükséges tisztítását, karbantartását (javítását), pótlását.
  11. Teljes felelősséggel megtenni minden szükséges intézkedést a munkavállalók biztonsága és egészségvédelme érdekében, figyelembe véve a változó körülményeket is, valamint törekedve a munkakörülmények folyamatos javítására.
  12. Veszély esetén köteles megtenni minden indokolt intézkedést a munkahely kiürítésének érdekében a tűzvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához, arra alkalmas munkavállalókat kijelölni, létszámukat meghatározni, felkészítésüket és megfelelő egyéni védőeszközzel való ellátásukat biztosítani.
  13. A munkáltató létszámát és tevékenységét figyelembe véve foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást biztosítani, ami a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok ellátásában közreműködik.
 • Tájékoztatnia kell a munkavállalókat és a munkavédelmi képviselőket arról, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos feladatokat ki látja el.
© 2021 - Munkavedelmis.eu - Minden jog fenntartva!

Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional